Lgogpeq.jpg

SOLICITUDE ADMISIÓN

Nome/s:


Nome do proxecto /colectivo ao que pertence:

Email, telefono contacto:

Concello:

Produtos que vai vender

 

 

Para cada produto, describe, se é o caso, os ingredientes e procedencia de cada un deles:

 

 

Para cada produto, describe, se é o caso, fertilizantes e/ou  tratamentos/produtos fitosanitarios utilizados:

 

 

Indica as variedades que utilizas e se son locais:

 

Indica se posúes algún selo/certificación ecolóxica para os teus produtos:

 

Explica se é conveniente mais detalladamente porque o manexo/métodos utilizados por ti son ecoloxicos e non industriais no teu campo de produción

Data de entrega de solicitude de admisión no SPG:

2016 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos